آموزش و پرورش

مهد کودک هایی موفق هستند که:

 

۱.آموزش اولیه بسیاری از مفاهیم اجتماعی را داشته باشند.

۲.در کودکان ما روحیه تحقیق و بررسی را ایجاد کنند، پرورش دهند و آن را توسعه بخشند.

۳.وجود مربیانی است که کودکان را واقعاً دوست داشته باشند و بازی با آن ها و سر و صدای آن ها مربی را خسته نکند.

۴.غنای مهد کودک از وسایل و سرگرمی های آموزشی است.

۵.فضای آموزشی بزرگ داشته باشند.

۶.به بهداشت غذایی و آموزش نظافت توجه داشته باشند.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۱ساعت 16:21 توسط معلم| |

شخصيت مجموعه تواناييهاي جسمي، رواني، عقلاني، اجتماعي و عاطفي است که يک فرد را از ديگران متمايز مي کند. براي تربيت شخصيت کودک، به ايجاد فرصتهاي مختلف نياز داريم. شخصيت کودک داراي جنبه هاي متفاوتي مي باشد که عبارتند از: تشخص طلبي يا اثبات ذات، زياده طلبي واجتماع پذيري. يک مربي، بايد نحوه برخورد با اين موارد را مشخص کند.
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۲۳ بهمن۱۳۸۷ساعت 14:26 توسط معلم| |

 تربيت تخيل

برخي از مربيان و اکثر والدين که آگاهي چنداني در زمينه فرايند رشد و تريت کودک ندارند، تصورشان بر اين است: هنگامي که کودک از موجودات خيالي صحبت مي کند يا داستانهاي غير واقعي را توصيف مي نمايد، خيالاتي شده، در نتيجه، اين امر را به عنوان اختلال و نابساماني رواني تلقي نموده و نگران وضعيت کودک مي شوند، در حالي که اين امر، به هيچ وجه درست نيست، زيرا قوه تخيل، مهمترين توانايي ذهني انسان و يکي از وجوه مهم تمايز انسان و حيوان است که نياز جدي به تربيت آن وجود دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۴ آبان۱۳۸۷ساعت 17:46 توسط معلم| |

 در استرالیا مسؤولیت آموزش قبل از دبستان در مهد کودک ها با وزارت تامین اجتماعی و در کودکستان ها با وزارت آموزش و پرورش میباشد. مهدکودکها برای رفع نیازهای مختلفی به وجود آمده اند ولی از آنجا که حدود سی درصد مادرانی که کودکان تا 4 سال دارند، شاغل هستند، وجود مهدکودک برای نگهداری اطفال آنها ضرورت دارد. مهدکودکها به دو شکل دولتی و خصوصی هستند و به صورت تمام وقت، نیمه وقت یا ساعتی از کودکان شیرخوار را تا سن ورود به مدرسه پذیرایی می کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۲ آبان۱۳۸۷ساعت 23:44 توسط معلم| |

  نخستين مكاني كه كودك پس از جداشدن از خانه و خانواده به آن وارد مي شود و حضور در فضاي جديد را تجربه مي كند، دوره پيش دبستاني است كه كودك با آموزش هاي رسمي و غيررسمي خود را براي ورود به جامعه بزرگ تر و برخورد با موانع و مشكلات آماده مي كند.
    نخستين بار در دنيا مراكز پيش دبستاني با هدف محروميت زدايي، فراهم كردن زمينه مساعد براي حضور مادران در جامعه و رشد كودكان ابعاد مختلف شخصيت كودكان شكل گرفت. در جامعه ما نيز تأسيس اين مراكز به ۸۰ سال قبل بازمي گردد. تحقيقات بسياري، ضرورت وجود چنين مراكزي را تأييد مي كند. به نظرمي رسد امروزه با گسترش مراكز پيش دبستاني در سطح جامعه، توجه به شرايط و مختصات اين مدارس قابل تأمل است.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۴ مهر۱۳۸۷ساعت 23:45 توسط معلم| |

ساختار آموزشي

مقطع آموزش پيش دبستاني در کشور سوريه خود از2 مقطع دوره مراقبتي کودکان رده هاي سني 2 ماه تا 3سال در مهدهاي كودك و دوره کودکستان ويژه کودکان رده هاي سني6-3 سال متشکل مي گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۷ساعت 13:58 توسط معلم| |

تمرين و تربيت حواس در دوره پيش دبستاني، بسيار مهم است. هر چه حواس تمرين بيشتري داشته باشد، بهتر عمل مي کند. تحقيقات نشان مي دهند که در دوره بزرگسالي، به دليل نداشتن پايه هاي مناسب، تنها درصد بسيار کمي از افراد حواس و توانمندي بالقوه خود را به کار مي برند.در هر مرحله از رشد، يکسري استعدادها و توانايي هاي خاص وجود دارد که اگر پرورش نيابد، خود به خود دفع مي شود. 


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ۲۵ شهریور۱۳۸۷ساعت 13:0 توسط معلم| |

اولين نکته مهم در آموزش پيش دبستاني، تمرين مشاهده است. کودک پيش دبستاني، فراخناي توجه بسيار محدودي دارد، در نتيجه، تمرکز وي بر فعاليتها و مسائل بسيار محدود است. محيط به قدري براي کودک جالب توجه و تازه است که هر بار به يک شيئ خاص توجه مي کند، قادر به تمرکز طولاني بر يک بعد يا شيئ خاص نيست. در نتيجه، دائماً دچار حواس پرتي مي گردد؛ لذا براي بسط و گسترش تمرکز کودک، بايد قوه مشاهده او تقويت شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ شهریور۱۳۸۷ساعت 11:36 توسط معلم| |

جامعه هلندي(فلميش زبان) بلژيك

ساختار آموزشي

حضور در دوره آموزش پيش دبستاني براي كودكان اختياري بوده و اين دوره مختص كودكان سنين (6-5/2) ساله ميباشد. اين دوره آموزشي كاملاً رايگان بوده و نرخ شركت كودكان سه ساله 92% و كودكان چهار ساله 97% و كودكان پنج سال و بالا 100% درصد است.

همانگونه كه ازنام اين دوره پيداست، دوره آمادگي براي آموزش ابتدايي به شمار میرود.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ مرداد۱۳۸۷ساعت 20:10 توسط معلم| |

هدف، يک نقطه مطلوب در تعليم و تربيت است که فرايند تعليم و تربيت به سمت آن سوق داده مي شود. اهداف بايد تکامل پذير باشند. اهداف تعليم و تربيت از پيش تعيين شده هستند، بايد تحت شرايط خاص، قابليت تغيير داشته، تکامل پذير و قابل تحقق باشند.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ۱۵ مرداد۱۳۸۷ساعت 22:50 توسط معلم| |

 ويژگيهاي كودك پيش دبستاني از جنبه شناختي وعاطفي به شرح زير است:

1- جهان بيني كودك 2-خودمحوري كودك 3--فراخناي محدود توجه كودك 4-تشخٌص طلبي كودك.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ تیر۱۳۸۷ساعت 21:2 توسط معلم| |

يکي از اصول مهم تعليم و تربيت، تطبيق فعاليتهاي آموزشي و تربيتي با ويژگيهاي شناختي، جسماني و عاطفي کودک مي باشد. تعليم و تربيتي که مبتني بر اين موارد نباشد، نمي تواند به اهداف مورد نظر دست يابد.

ويژگيهاي کودکان را به سه دسته جسماني، شناختي و عاطفي تقسيم بندي نموده اند.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۱۹ تیر۱۳۸۷ساعت 20:2 توسط معلم| |

دعوت از والدين در دوره پيش دبستاني، به دو صورت است:

۱-تصادفي: بازگرداندن کودکان به خانه توسط والدين.

2-سازمان دهي شده: جلسات منظم آموزش والدين و جلسه انجمن اولياء و مربيان.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۱۵ تیر۱۳۸۷ساعت 22:24 توسط معلم| |

آموزشهاي پيش دبستاني، کودک محورند، نه موضوع محور و برنامه ها بر اساس کودک محوري طراحي و تهيه مي شوند. منظور از کودک محوري، اين است که علايق، نيازها و توانايي هاي کودک اساس برنامه ريزي قرار گيرد.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۱۲ تیر۱۳۸۷ساعت 10:10 توسط معلم| |

به راحتي رابطه برقرار کند، تا حدودي به روانشناسي کودک آشنا باشد، به وسايلي که در اختيار کودک قرار مي دهد، شناخت داشته باشد، به کودک کمک کند، به کار عشق و علاقه داشته باشد، از الفاظ ساده استفاده کند، از لحاظ تيپ ظاهري خوب باشد، ظاهري آراسته و در عين حال ساده داشته باشد، بتواند جايگزيني براي مادر باشد، بچه را در آغوش بگيرد و به وي محبت بورزد.

فضاي آموزش، بسيار مهم است و بايد شاد باشد و تجهيزات و وسايل مختلف در اختيار بچه باشد. ما بايد از طريق فراهم آوردن وسايل متنوع، يک محيط يادگيري غني براي کودکان ايجاد کنيم تا بچه ها آزادانه، با اين وسايل بازي کنند و به رشد کافي دست يابند.

به طور کلي سنين سه تا شش سالگي، مرحله شکل گيري شخصيت، تربيت حواس و تخيل کودک است. اساس ساختار شخصيتي و رفتاري انسان، در دوران کودکي پايه ريزي مي شود و به اين ترتيب ، آموزش قادر است، در سرنوشت بعدي کودک تأثير مثبت و سازنده اي بگذارد. از آنجا که براي يادگيري محدوديت زماني وجود دارد و احتمال وقوع اين محدوديت در دوران کودکي بيشتر است، از اين رو پاسخ به سوالاتي مانند اينکه کودکان چه چيز را، چگونه و به چه وسيله بايد آموزش ببينند ، از اهميت بسزايي برخوردار است. دوره پيش دبستاني، براي تربيت کودکاني که در سن پنج سال تمام هستند، در نظر گرفته شده و کودک را براي دوره مدرسه و مهارتهاي مورد نياز آن آماده مي کند. کودک به تدريج از محيط خانه جدا شده، با کودکان ديگر انس مي گيرد و با کار در مدرسه آشنا مي شود. روش آموزش پيش دبستاني، روش بازي است، يعني بر اساس بازي و فعاليت، کودک را با مفاهيم و مهارت هاي جسمي و گفتاري مورد نياز براي دوره ابتدايي آشنا مي کند و زمينه ارتقاء رشد ذهني، جسمي، اجتماعي او را فراهم مي سازد. طبق يافته هاي پژوهشي، کودکاني که دوره پيش دبستاني را گذرانده اند، نسبت به آنهايي که در اين دوره شرکت نکرده و به صورت مستقيم وارد دبستان شده اند، موفق ترند. در ضمن، هزينه ها و خدمات بعدي مورد نياز براي گروه آموزش نديده، از نظر افت تحصيلي و کلاس هاي تقويتي، حدود هفت برابر گروه آموزش ديده است.

نوشته شده در دوشنبه ۳ تیر۱۳۸۷ساعت 21:16 توسط معلم| |

آموزش هايي که، قبل از ورود به تعليمات ابتدايي به کودکان سه تا شش سال تمام، ارائه مي دهند، آموزش پيش دبستاني نام دارد. آموزش پيش دبستاني را به مهد کودک (سه تا چهار سالگي) و آمادگي (پنج و شش سالگي) تقسيم مي کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۳۱ خرداد۱۳۸۷ساعت 13:10 توسط معلم| |

Design By : Mihantheme